بازار رضا قدیمی ترین بازار مشهد

بازار رضا قدیمی ترین بازار مشهد

مشهد خیابان دانش شرقی خیابان حنایی 12، بین رجب زاده 9 و 11
05138112660