پارکینگ اختصاصی

پارکینگ هتل رفاه دارای محیطی امن و تجهیز شده با ظرفیت 80 خودرو جهت رفاه میهمانان و زائران محترم

مشهد خیابان دانش شرقی خیابان حنایی 12، بین رجب زاده 9 و 11
05138112660