رسانه

مشهد گردی - 1400/11/20

اماکن تفریحی و زیارتی مشهد

هتل رفاه مشهد در این مطلب همراه شماست؛ تا لیست جذابی از محبوب ترین جاهای دیدنی مشهد که نمی شناسید؛ به شما معرفی کند، بعد از بازدید مطمئن خواهید شد که مشهد، بهشت زیارت و سیاحت برای گردشگران است.

اماکن تفریحی و زیارتی مشهد
مشهد گردی - 1400/11/20

اماکن تفریحی و زیارتی مشهد

هتل رفاه مشهد در این مطلب همراه شماست؛ تا لیست جذابی از محبوب ترین جاهای دیدنی مشهد که نمی شناسید؛ به شما معرفی کند، بعد از بازدید مطمئن خواهید شد که مشهد، بهشت زیارت و سیاحت برای گردشگران است.

آرامگاه نادرشاه افشار
مشهد گردی - 1400/11/20

آرامگاه نادرشاه افشار

غار مغان مشهد
مشهد گردی - 1400/11/20

غار مغان مشهد

حرم امام رضا (ع)
مشهد گردی - 1400/11/20

حرم امام رضا (ع)

آرامگاه فردوسی مشهد
مشهد گردی - 1400/11/20

آرامگاه فردوسی مشهد

مشهد خیابان دانش شرقی خیابان حنایی 12، بین رجب زاده 9 و 11
05138112660